სიტყვა: 置疑
პინიინი: zhì yí
Antonyms:

置信

(zhì xìn)