სიტყვა: 精通
პინიინი: jīng tōng
Antonyms:

略懂

(lüè dǒng)


粗识

(cū shí)