სიტყვა: 称心
პინიინი: chēng xīn
Antonyms:

失意

(shī yì)