სიტყვა: 祛邪
პინიინი: qū xié
Antonyms:

扶正

(fú zhèng)