სიტყვა: 真正
პინიინი: zhēn zhèng
Antonyms:

虚假

(xū jiǎ)