სიტყვა: 泰然自若
პინიინი: tài rán zì ruò
Antonyms:

心惊胆战

(xīn jīng dǎn zhàn)


手足无措

(shǒu zú wú cuò)


惊惶失措

(jīng huáng shī cuò)


惊恐万分

(jīng kǒng wàn fēn)


丧魂落魄

(sāng hún luò pò)


如坐针毡

(rú zuò zhēn zhān)


心有余悸

(xīn yǒu yú jì)


忐忑不安

(tǎn tè bù ān)


失魂落魄

(shī hún luò pò)


闻风丧胆

(wén fēng sāng dǎn)


人心惶惶

(rén xīn huáng huáng)


不尴不尬

(bù gān bù gà)