სიტყვა: 异端
პინიინი: yì duān
Antonyms:

正统

(zhèng tǒng)