სიტყვა: 寂然
პინიინი: jì rán
Antonyms:

嚣然

(xiāo rán)


骚然

(sāo rán)