სიტყვა: 国营企业
პინიინი: guó yíng qǐ yè
Antonyms:

民营企业

(mín yíng qǐ yè)