სიტყვა: 变动
პინიინი: biàn dòng
Antonyms:

固定

(gù dìng)