სიტყვა: 共衾
პინიინი: gòng qīn
Antonyms:

独宿

(dú sù)


共枕

(gòng zhěn)