Kata: 變賣
Pinyin: biàn mài
Antonyms:

購置

(gòu zhì)