Kata: 節節敗退
Pinyin: jié jié bài tuì
Antonyms:

望風披靡

(wàng fēng pī mí)


勢如破竹

(shì rú pò zhú)


節節勝利

(jié jié shèng lì)


捷報頻傳

(jié bào pín chuán)


節節失利

(jié jié shī lì)


所向披靡

(suǒ xiàng pī mí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.