Kata: 一丝不苟
Pinyin: yī sī bù gǒu
Antonyms:

草草了事

(cǎo cǎo liǎo shì)


马马虎虎

(mǎ mǎ hǔ hǔ)


敷衍了事

(fū yǎn liǎo shì)


粗心大意

(cū xīn dà yì)


偷工减料

(tōu gōng jiǎn liào)


丢三落四

(diū sān luò sì)


浮光掠影

(fú guāng lüè yǐng)


粗枝大叶

(cū zhī dà yè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.