מילה: 隱微
פין-יין: yǐn wēi
Antonyms:

明顯

(míng xiǎn)