מילה: 起早貪黑
פין-יין: qǐ zǎo tān hēi
Antonyms:

無所事事

(wú suǒ shì shì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.