מילה: 烈焰
פין-יין: liè yàn
Antonyms:

文火

(wén huǒ)