מילה: 淺顯
פין-יין: qiǎn xiǎn
Antonyms:

古奧

(gǔ ào)


深奧

(shēn ào)


艱深

(jiān shēn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.