מילה: 消瘦
פין-יין: xiāo shòu
Antonyms:

肥胖

(féi pàng)