מילה: 慢條斯理
פין-יין: màn tiáo sī lǐ
Antonyms:

慌裡慌張

(huāng lǐ huāng zhāng)


慌慌張張

(huāng huāng zhāng zhāng)


驚惶失措

(jīng huáng shī cuò)


不假思索

(bù jiǎ sī suǒ)


急不可待

(jí bù kě dài)


手足無措

(shǒu zú wú cuò)


手忙腳亂

(shǒu máng jiǎo luàn)


急急忙忙

(jí jí máng máng)


一日千里

(yī rì qiān lǐ)


迫在眉睫

(pò zài méi jié)


匆匆忙忙

(cōng cōng máng máng)


急如星火

(jí rú xīng huǒ)