מילה: 寒酸
פין-יין: hán suān
Antonyms:

豪華

(háo huá)


闊綽

(kuò chuò)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.