מילה: 外方內圓
פין-יין: wài fāng nèi yuán
Antonyms:

外圓內方

(wài yuán nèi fāng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.