מילה: 偏見
פין-יין: piān jiàn
Antonyms:

公平

(gōng píng)


不公

(bù gōng)