0
מילה: 不足
פין-יין: bù zú
Antonyms:

充分

(chōng fēn)


有餘

(yǒu yú)


足夠

(zú gòu)