מילה: 雅兴
פין-יין: yǎ xīng
Antonyms:

俗虑

(sú lǜ)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.