מילה: 有效
פין-יין: yǒu xiào
Antonyms:

无效

(wú xiào)


失效

(shī xiào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.