מילה: 无介于怀
פין-יין: wú jiè yú huái
Antonyms:

耿耿于怀

(gěng gěng yú huái)