מילה: 呶呶不休
פין-יין: náo náo bù xiū
Antonyms:

哑口无言

(yǎ kǒu wú yán)


滔滔不绝

(tāo tāo bù jué)


侃侃而谈

(kǎn kǎn ér tán)


口若悬河

(kǒu ruò xuán hé)


张口结舌

(zhāng kǒu jié shé)


沉默寡言

(chén mò guǎ yán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.