מילה: 千虑一得
פין-יין: qiān lǜ yī dé
Antonyms:

千虑一失

(qiān lǜ yī shī)