מילה: 劣势
פין-יין: liè shì
Antonyms:

优势

(yōu shì)