מילה: 关键
פין-יין: guān jiàn
Antonyms:

普遍

(pǔ biàn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.