מילה: 先王
פין-יין: xiān wáng
Antonyms:

後王

(hòu wáng)