מילה: 充裕丰富
פין-יין: chōng yù fēng fù
Antonyms:

充实

(chōng shí)


贫乏

(pín fá)


渊博

(yuān bó)


富足

(fù zú)


富饶

(fù ráo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.