Paraula: 逍遙法外
Pinyin: xiāo yáo fǎ wài
Antonyms:

鴻飛冥冥

(hóng fēi míng míng)


繩之以法

(shéng zhī yǐ fǎ)


法網難逃

(fǎ wǎng nán táo)


天網恢恢

(tiān wǎng huī huī)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.