Paraula: 潛逃
Pinyin: qián táo
Antonyms:

落網

(luò wǎng)