Paraula: 口若懸河
Pinyin: kǒu ruò xuán hé
Antonyms:

緘口結舌

(jiān kǒu jié shé)


三緘其口

(sān jiān qí kǒu)


守口如瓶

(shǒu kǒu rú píng)


鉗口結舌

(qián kǒu jié shé)


鉗口不言

(qián kǒu bù yán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.