Paraula: 勞瘁
Pinyin: láo cuì
Antonyms:

勞苦

(láo kǔ)


勤勞

(qín láo)


逸樂

(yì lè)