Paraula: 细针密缕
Pinyin: xì zhēn mì lǚ
Antonyms:

粗针大线

(cū zhēn dà xiàn)


缩手缩脚

(suō shǒu suō jiǎo)


束手无策

(shù shǒu wú cè)


大刀阔斧

(dà dāo kuò fǔ)


粗枝大叶

(cū zhī dà yè)


小手小脚

(xiǎo shǒu xiǎo jiǎo)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.