Word: 窮年累月
Pinyin: qióng nián léi yuè
Antonyms:

千秋萬歲

(qiān qiū wàn suì)


千秋萬載

(qiān qiū wàn zài)


頃刻之間

(qǐng kè zhī jiān)


一朝一夕

(yī zhāo yī xī)


積年累月

(jī nián léi yuè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.