Word: 寥寥無幾
Pinyin: liáo liáo wú jī
Antonyms:

車載斗量

(chē zài dǒu liáng)


不勝枚舉

(bù shèng méi jǔ)


不可勝數

(bù kě shèng shù)


星羅棋布

(xīng luó qí bù)


舉不勝舉

(jǔ bù shèng jǔ)


不計其數

(bù jì qí shù)


汗充棟豪

(hàn chōng dòng háo)


層出不窮

(céng chū bù qióng)


成千成萬

(chéng qiān chéng wàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.