Word: 正确
Pinyin: zhèng què
Antonyms:

差错

(chà cuò)


错误

(cuò wù)


荒谬

(huāng miù)


不对

(bù duì)


谬误

(miù wù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.