เปลี่ยนภาษาจีนกลางเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง
เครื่องมือนี้ช่วยแปลงภาษาจีนกวางตุ้ง(ตัวอักษรจีนแบบเต็ม) เป็นภาษาจีนกลาง(ตัวอักษรจีนแบบย่อ) และคุณยังสามารถแปลงภาษาจีนกลางเป็นภาษาจีนกวางตุ้งได้เช่นกันCopyright © 2012-2018 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us - All rights reserved.